Muhafaza Memurluğuna Atanma

Muhafaza Memuru kadrolarına açıktan atama suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar:

1-En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak.

2-Atanacağı yıl itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- Muhafaza Memurluğu kadrosuna atanabilmek için; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise 1.65 cm boyunda olmak ve hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almak.