İspanya Gümrük İdaresi Heyetinin Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SOYLU’yu ziyareti

Genel Müdürlüğümüz ile İspanya-Fransa Gümrük İdareleri Konsorsiyumu arasında yürütülen “Deniz Operasyonları Eşleştirme Projesi” kapsamında İspanya Gümrük İdaresi Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Manuel Montesinos, Lojistik işlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emilio Martín Bauza ve beraberindeki heyet Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SOYLU’yu ziyaret etmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ile İspanya-Fransa Gümrük İdareleri Konsorsiyumu arasında yürütülen “Deniz Operasyonları Eşleştirme Projesi” kapsamında İspanya Gümrük İdaresi Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Manuel Montesinos, Lojistik işlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emilio Martín Bauza ve beraberindeki heyet Genel Müdürümüz Sayın Abdullah SOYLU’yu ziyaret etmiştir.

 
Söz konusu ziyarette Genel Müdürlüğümüzün performans değerlendirme kriterleri ile kalite yönetim modeli üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezi ziyaret edilerek,  Genel Müdürlüğümüzce kullanılan teknik sistemler, programlar ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir