GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gemi Takip Programı

Günümüzde uluslararası ticaretin giderek artması ve serbestleşmesi, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen, ülke ekonomisi ve güvenliğini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetlerindeki artışı da beraberinde getirmiştir.

Teknoloji ve iletişim alanında sınır tanımayan gelişmeler, yasadışı faaliyetler için de söz konusu olmuş, kaçakçılık yöntemleri çeşitlenmiştir. Bu nedenle, mevcut kaçakçılıkla mücadele yöntemlerinin değerlendirilmesi ve günün gerekliliklerine uygun hale getirilmesi bir ihtiyaç olmuştur.

Gümrüklerin modernizasyonu projesi kapsamında, limanlarımızdaki denetimleri kuvvetlendirerek deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesine yönelik oluşturulan ve deniz bağlantısı bulunan tüm Gümrük İdarelerinde kullanıma açılan gemi takip programı; bakanlığımız merkez ve taşra idareleri arasında on-line çalışan bir sistemdir.

Gemi Takip Programı ile;
 

  • Limanlarımızdaki Denetimlerin Kuvvetlendirilmesi
  • Deniz Yolu ile Yapılan Kaçakçılığın Önlenmesi
  • Kaçakçılıkla Etkin Mücadele Edilmesi
  • Yasal Ticaretin Kolaylaştırılması

Amaçlarına yönelik olarak;

Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen veya Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara giden tüm gemilerin mevzuat çerçevesinde kontrol ve takibinin yapılması, 
Geliş - gidiş bildirimleri ile gemi kontrolünde düzenlenen evrakların elektronik ortamda kaydedilmesinin sağlanması, 
Gemilerle ilgili kontrol işlemlerinin program üzerinden takibinin yapılması,
Gemilerin hareketlerinin izlenmesini sağlayacak bir veri tabanının oluşturulması, 
suretiyle kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi hedeflenmiştir.

Gemi Takip Programına Gümrük İdareleri, gümrük geniş alan ağı üzerinde (iç kullanıcılar için) http://portal.gumruk.gov.tr adresindeki "Muhafaza İşlemleri" sayfasında yer alan Gemi Takip Programı linki üzerinden erişim sağlamakta; programla ile ilgili olarak kayıtların tutulması, kullanımı ve birimler arasında paylaşıma açılmasına ilişkin Usul ve Esaslar/Formlar ile Kullanım Kılavuzuna da, (iç kullanıcılar için) http://portal.gumruk.gov.tr adresindeki  "Muhafaza İşlemleri" sayfasında yer alan dokümanlar başlığı altından ulaşmaktadırlar.

Acente ve denizcilik şirketleri ise, Gemi Takip Programına ve Kullanım Kılavuzuna http://www.gtb.gov.tr/kategori/478/uygulamalar.html adresi üzerinden erişim sağlamaktadırlar.
Gemi Takip Programı ile; yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen veya Türk limanlarından yabancı limanlara giden gemilerin gemi geliş/ gidiş bildirim dilekçeleri elektronik ortamda alınmakta, gemi kontrolleri sonucunda oluşturulan (Denizyolu Beyan Formları, Kontrol/Arama Formları vb.) evraklar görevli Muhafaza Memurları tarafından programın ilgili formlarına girilerek elektronik ortamda kaydedilmekte ve gemilerle ilgili kontrol işlemleri program üzerinden yapılmaktadır.

Gemi Takip Programı, hedeflenen amaçlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.
Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde programın yeni sürümü geliştirilmiş olup; pilot bölge olarak belirlenen idarelerde test amaçlı olarak kullanıma açılmıştır. Programın yeni sürümünün 2012 yılı sonuna kadar deniz bağlantısı bulunan tüm idarelerde kullanıma açılması planlanmaktadır.

Programın Merkezi Bilge Sistemi üzerinden çalışacak olan yeni sürümü ile birlikte; Türk veya yabancı bayraklı gemilerin Türk liman ve iskelelerine varış veya kalkışları öncesinde yapacakları geliş/gidiş bildirimlerinin "Türk Limanlarına Gelen veya Türk Limanlarından Ayrılan Gemilerce Verilen Bildirim Formlarına İlişkin Tebliğ" ekinde de yer alan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen standart formlar baz alınarak elektronik ortamda alınması ile söz konusu gemilerin geliş/gidiş kontrol işlemlerinin yine program üzerinden takip edilmesi suretiyle kaçakçılıkla mücadele etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri:
Telefon             : + 90 312 306 30 34
Faks                  : + 90 312 306 87 55
E-posta             : veriisleme@gumruk.gov.tr